Viser det ene resultatet

7330 Persiennepanel-system

  • Qurails 7300-serien tilbyr utallige muligheter.
  • Separate paneler gjør det for eksempel mulig å motvirke sollys kun der det er nødvendig, og også å skjerme utsikten.
  • De flate panelene yter full rettferdighet til alle tekstildesign, og de sparer plass.
  • Koblede paneler kan også brukes, det kan også snorbetjening eller elektrisk betjening
  • Det blir enkelt å dele opp rom ved hjelp av panelgardinsystemer